Monday, April 4, 2016

ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ

ਅੱਜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਚੱਲੀ. ਗਿਆਂਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਣਾ ਦੋ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ.ਇਹ ਗੱਲ ਸਭਨੂੰ ਪੱਲੇੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈੈ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਢੇੇਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਝੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਂਨ ਨਹੀਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ .ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਪੜਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ.
            ਇਸ ਤਰਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋਣਾ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .
     ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੀ ਉਂਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਲ੍ਹੀ-ਹੋਲ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.ਜੇਕਰ ਹੋਲ੍ਹੀ-ਹੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰੁਕਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ.ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.ਜੇਕਰ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪਰ ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਰਹੋ .

Reactions:

0 comments:

Post a Comment