Wednesday, April 8, 2015

ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇਕਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ .........?

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ -"ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੋਣੈ..........? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ  "ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ - "ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ,ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਇਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ,ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਟੀ.ਵੀ.ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਭਲਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ...........?"
ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸ਼ਕ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ .ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ -
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਭਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ,ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ,ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ,ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ.

ਆਉ,ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ .ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ.ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ .ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਿਡੋਣੇ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ.ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ,ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਕੀਟਾਣੂਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ .ਧਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ,ਮੋਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ.ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਤਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ.ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ.
 ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਾਈ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ.  ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ.ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ,ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ .ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ.ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਧੋਖੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਬਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ,ਝੂਠ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ.ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਥੇ ਬਦਲਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ .

1 comment: