Monday, April 20, 2015

ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਧ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਚ

ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਣੇ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਆਲੂ ਅਤੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗੀ ਸਬਜੀਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ.ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜੀਆਂ ਕੀੜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਸਬਜੀ ਜਾਂ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ.ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ.ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ,ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਰੁਰ ਹੈ .ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੇਕਚਰਰ ਸੀ.
  ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ .ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ .ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ .ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਿਆ .ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਭ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਧ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਧ ਸਮਝਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਧ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁਧ ਚੋਂਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਮਝਾਂ ਦਾ ਦੁਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੁਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ.ਇਹੀ ਟੀਕੇ ਮਨੁਖ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੋਰ ਤੇ ਮਿਥੀ ਗਈ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਧ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਲਟੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ .ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ .ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ .ਅੱਜਕਲ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਦਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ.ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਦੰਦ ਦਰਦ ,ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਥਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ.ਅੱਜ ਦੇ ਬਚੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਥਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

0 comments:

Post a Comment