Thursday, April 16, 2015

ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ......?ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਭਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ .ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ.ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਸੋ ਕੁ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ .ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ.ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ.ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ,ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ,ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ,ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ,ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ,ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ,ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ,ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ,ਭੋਤਿਕ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.

0 comments:

Post a Comment